متون عموميبيشتر
شنبه 17 خرداد 1399   01:50:04
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 16 خرداد 1399 14:48:37
فرم
ورود اطلاعات نظر سنجی زنجان
نام و نام خانوادگی مراجعه کننده(در صورت تمایل)
نام و نام خانوادگی ملاقات شونده
ساعت ورود
ساعت خروج
تاریخ مراجعه
شماره تماس
دلیل مراجعه
مراجعین گرامی با سلام
ارائه خدمات هرچه بهتر و جلب رضایت ارباب رجوع هدف ما است خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر خدمتگزاران خود را در تحقق این هدف یاری نمائید.
1- همکاری و اطلاع رسانی شفاف و دقیق و اهدا اطلاعات در بدو ورود به اداره کل چگونه بود؟
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود؟
3- نام فرد یا افرادی که با شما برخورد مناسب یا نامناسب داشته اند مرقوم فرمائید.
4- در حوزه مورد مراجعه نظم و انظباط اداری را چگونه دیدید؟
5- کیفیت و کمیت اطلاع رسانی در زمینه مقررات مورد عمل، مدارک مورد نیاز ، نحوه انجام کار و آنچه را که باید ارباب رجوع بداند در واحدهای مربوطه چگونه ارزیابی می کنید؟
6- با توجه به امکانات و اختیارات ارزیابی شما از زمان دریافتی چیست؟
7- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
8- آیا درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است؟ لطفاً آن را مرقوم فرمائید.
9- لطفاً پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در جهت تسهیل و تسریع در امور مرقوم فرمایید.
.