منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اخبار
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
معرفی
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
معرفی
دانلود دفترچه استاندارد در سفر استان زنجان
شناسنامه خدمات
لیست خدمات اداره کل
دانلود منشور اخلاقی
دانلود فرایندهای اداره کل استاندارد استان زنجان شامل:
- روش اجرایی بازرسی آسانسور
- روش اجرایی تدوین استاندارد
- روش اجرایی تعیین ماهیت کالای صادراتی و وارداتی
- روش اجرایی توزین سبک
- روش اجرایی توزین سنگین
- روش اجرایی  تمدید تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی
- روش اجرایی آموزش دانشجویی و کارآموزی
- روش اجرایی آموزش مدیران  کنترل کیفی
- روش اجرایی تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی
- روش اجرایی صدور پروانه بازرسی
- روش اجرایی صدور، تمدید و رفع تعلیق ، ابطال و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
- روش اجرایی صدور گواهینامه انطباق کالای صادراتی
- روش اجرایی تمدید گواهینامه ازمایشگاه همکار
-روش اجرایی صدور تأییدیه مراکز آموزشی همکار
- روش اجرایی کالیبراسیون
- روش اجرایی نازل های سوخت
- روش اجرایی وسایل تفریحی
- روش اجرایی صدور مجوز وارداتی سی او سی به 5 روش
-روش اجرایی صدور پروانه بازرسی (تایید صلاحیت شرکت های بازرسی) بر اساس 152 / 237 / د
-روش اجرایی رسیدگی به شکایات
-روش اجرایی نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد


دانلود فرایندهای اداره شهرستان ابهر شامل:
- روش اجرایی تمدید تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی
-روش اجرایی ارزیابی دوره ای آزمایشگاه همکار
-روش اجرایی تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی
-روش اجرایی رسیدگی به شکایات
-روش اجرایی صدور گواهینامه تائید صلاحیت شرکت بازرسی
-روش اجرایی صدور، تمدید و رفع تعلیق ، ابطال و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
-روش اجرایی استانداردسازی وسایل تفریحی

دانلود لیست فرایندهای قدیمی اداره کل
1