اخبار

1399/10/20 شنبه
هر آنچه در مورد استانداردهای پرکاربرد باید بدانید. (استاندارد عینک شنا)
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگیها و روشهای آزمون برای عینک شنا مورد استفاده در استخر و امثال آن ، میباشد. این استاندارد ، عینک شنا و عینک شنای اصلاحی که برای غواصی با تجهیزات تنفسی سبک و بدون لباس محافظ و غواصی با محفظه هوا در پشت و تنفس با لوله هوا ، مورد استفاده قرار می گیرد را در بر نمی گیرد.
استاندارد ملی عینک شنا- ویژگی ها و روش های آزمون به شماره 12835تدوین شده است.
در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود
:

پیاله چشم بخشی از بدنه عینک که از یک عدسی و یک قسمت فنجانی شکل در بردارنده عدسی ، تشکیل شده است.
بالشتک یک جاذب ضربه (ضربه گیر) ، که به پیاله چشم متصل و یا چسبیده شده است و هنگام استفاده ، مانع نفوذ هوا بین پیاله چشم و صورت می باشد.
پل بینی بخشی که پیاله های چپ و راست چشم را به هم متصل کرده و فاصله بین دو پیاله را تنظیم می‌کند.
بند به بندی اطلاق می شود که برای دور سر استفاده شده تا عینک در روی صورت ثابت نگه داشته شود.
توان شکست بیان کننده دیوپتر راس عدسی است، و بر حسب (m) بیان می شود.
توازی بیان کننده توان شکست منشوری است و بر حسب سانتیمتر بر متر ( cm/m ) بیان می‌شود.
طبقه بندی عینک
عینک ها از نظر نوع به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند :
 1. نوع معمولی که فرآیند محافظت در برابر مه گرفتگی برای آن صورت نگرفته است.
 2. نوع ضد مه گرفتگی که فرآیند محافظت در برابر مه گرفتگی برای آن صورت گرفته است .

کیفیت
 • ظاهر عینک باید بسیار عالی، بدون عيوب قابل ملاحظه ای مانند، برآمدگی، براده ، جسم خارجی، لکه ها و ترک‌ها باشد .
 • عملکرد عینک، باید با الزامات جدول 1 مطابقت داشته باشد.
جدول 1- عملکرد
مورد عملکرد روش آزمون
مقاومت سطح عدسی در برابر ضربه نباید هیچگونه شکستگی یا ترکی وجود داشته باشد. 8-3
مقاومت پیاله چشم در برابر بار نباید به سه تکه یا بیشتر شکسته شود. 8-4
نشت آب نباید هیچگونه نشت آبی وجود داشته باشد. 8-5
تکرار بار بند نباید لغزشی بیش از 10 میلیمتر از هر طرف وجود داشته باشد و همچنین نباید بریده شود. 8-6
توان شکست عدسی m-1125/00 8-7
توازی حداکثر 16cm/m 8-8
ضد مه‌گرفتگی (منحصرا برای نوع ضد مه‌گرفتگی) نباید هیچگونه مه و شبنمی وجود داشته باشد. 8-9
تخریب بند در اثر ازن حداکثر 3 ترک 8-10

ساختار
ساختار عینک باید با الزامات زیر مطابقت داشته باشد:
 • یک عینک باید از دو تکه پیاله چشم، پل بینی، بالشتک، بند و غیره تشکیل شده باشد. در مواردی که دو تکه پیاله چشم بصورت یکپارچه می‌باشند، به پل بینی نیاز نمی‌باشد.
 • باید قابلیت تنظیم کامل و تعویض پل بینی و بند وجود داشته باشد.
 • قسمتهای مربوطه عینک باید فاقد هرگونه زاویه تند، ناهمواری و هرگونه تیزی که به استفاده کننده صدمه می‌زند، باشد.
 • سطح عدسی باید فاقد کرویت قابل ملاحظه‌ و انحنای استوانه‌ای و هرگونه انحنایی که به چشمها آسیب می‌زند، باشد.
 • عینک باید میدان دید کافی داشته باشد.
 • هیچ بخش فلزی نباید در آن استفاده شده باشد.
 • هیچ بخش شیشه‌ای نباید در آن استفاده شده باشد.
مواد
مواد مورد استفاده در بخشهای عینک باید با موارد ذکر شده زیر مطابقت داشته باشند:
 • استحکام، خاصیت کششی و دیگر خواص مواد باید مناسب باشد.
 • مواد مورد استفاده در قسمتهایی که با پوست تماس دارند نباید تأثیر زیان‌آوری بر پوست داشته باشند.

نشانه‌گذاری
بر روی بدنه هر عینک یا حداقل هر بسته عینک موارد زیر باید نشانه گذاری شود:
 1. نوع
 2. سری ساخت
 3. نام تولید کننده یا علامت اختصاری آن

نسخه قابل چاپ
بيشتر