اخبار

1399/8/12 دوشنبهمدیر کل استاندارد استان زنجان:
123 فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد در استان زنجان تعلیق و ابطال شد
مدیر کل استاندارد استان زنجان، از ابطال و تعلیق 123 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی، در این استان، طی 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد!
به‌گزارش‌روابط‌عمومی اداره‌کل‌استاندارد استان زنجان،داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان، با اعلام اینکه، در6 ماهه اول سال جاری، تعداد  123  فقره پروانه کاربرد‌علامت استاندارد در استان تعلیق و ابطال شده است، افزود: در طی این مدت، در جلسات‌کمیته‌علائم برگزار شده دراین اداره ‌کل، با تعلیق81 فقره پروانه کاربردعلامت استاندارد اجباری و ابطال 42 فقره پروانه استاندارد اجباری و تشویقی نیز موافقت شده است. که به محض رعایت کامل الزامات استانداردهای ملی مربوطه تعداد 48 فقره از این تعداد رفع تعلیق شد.
کارگرزاده، کسب امتیاز منفی در نمونه‌برداری‌های ادواری،تعطیلی‌واحدهای‌تولیدی برای مدت بیش ازیکسال و فراهم نکردن شرایط رفع تعلیق درمهلت‌های مقرر از سوی واحدهای تولیدی را ازجمله عوامل تعلیق و ابطال این پروانه ها برشمرد.
مدیرکل استاندارد استان زنجان،تأکید کرد: واحدهای‌‌تولیدی که‌پروانه‌آنها‌تعلیق‌شده است،حداکثر سه‌ماه فرصت دارند،تا نسبت به رفع نواقص و احراز شرایط استاندارد اقدام کنند، درغیر این‌صورت پروانه کاربرد علامت استاندارد آنها ابطال و از ادامه فعالیت منع خواهند شد.

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر