دسترسی سریع

1395/12/23 دوشنبه
نقش ها و فعالیت های اداره کل
نقش وتاثیر استانداردسازی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را میتوان در دو بخش ذیل ترسیم نمود:
*برخورداری جامعه ایرانی از سلامت، رفاه، ایمنی، امنیت غذایی و بهره مندی از محصولات، خدمات ومحیط زیست مطلوب
*برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم وفناوری و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با جنبش نرم افزاری، تولید علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی.