دسترسی سریع

1395/12/24 سه‌شنبه
معرفی دستگاه
ما دردنیایی احاطه شده با استانداردها زندگی میکنیم، استانداردهایی که همچون همراهانی خاموش در لحظه لحظه ی زندگی ما حضور دارند وآسایش، ایمنی، فراغ خاطر، راحتی و... را به ارمغان می آورند. استاندارد ها راهنمایان واقعی عرصه های تولید وخدمات بوده و پیام نظم، هماهنگی، رفاه و هم زبانی را در جامعه بشری به همراه دارند.
 امروزه استانداردهای بین المللی وملی دسترسی همگان را به محصولات، ساختارها وخدمات، تسهیل کرده و حاوی ملاحظات، فاکتورهای مهندسی انسانی و روش های آزمون هماهنگ شده ای که همگی دسترسی به امکانات را افزایش میدهند. علاوه بر این، استانداردها راهکاری را برای اشاعه نوآوری های فنی در کشور های توسعه یافته و درحال توسعه اراعه می دهند وبه رشد سریع تره بازارها کمک کرده، تجارت جهانی را توسعه می بخشد. 
سازمانهای ISO-IEC-ITUبا فعالیت هایی هماهنگ، نظام تدوین استانداردی را ارائه می کنند که به طراحان، تولید کنندگان و سیاست گذاران کمک می کند تا امروز و فردا، جهان را ایمن تر و برای همگان دست یافتنی تر سازند.
سازمان ملی استاندارد ایران و مراکز تابعه در استان ها نیز با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات کشورای عالی استاندارد در راستای سیاست های کلی و برنامه های عمومی دولت ارائه خدمات تخصصی، فنی و علمی را در زمینه های مرتبط با استاندارد در حوزه های صنعت، تجارت، خدمات وسایر حوزه های اقتصادی به عهده دارد.