اخبار
مدیرکل استاندارد استان زنجان 45 مورد بازرسی ازآزمایشگاه‌های همکار استان زنجان صورت گرفت مدیر کل استاندارد استان زنجان اعلام کرد: با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری آزمایشگاه‌های همکار بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده در سطح استان، در سال 98 ، تعداد 45 مورد بازرسی و ارزیابی از آزمایشگاه‌های همکار فعال در این استان انجام شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان ،اعلام کرد: اهمیت و تأثیرگذاری آزمایشگاه‌های همکار برکیفیت و کمیت خدمات ارائه شده در سطح این استان، در سال 98، تعداد 45مورد بازرسی و ارزیابی فنی ازآزمایشگاه‌های‌ همکار فعال استان زنجان در صنایع مختلف، انجام شده است که درنتیجه این بازرسی‌ها، پروانه فعالیت 2 آزمایشگاه همکارتعلیق و یک مورد دیگرنیز ابطال شده است.
کارگرزاده،  با اشاره باینکه، این ارزیابی ها بر اساس برنامه ریزی سالانه سازمان ملی استاندارد و به منظور ارزیابی و نظارت موثر برعملکرد آزمایشگاه‌های همکار در کل استاندارد استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد،تصریح‌ کرد: کارشناسان این اداره‌ کل، بطورمستمرو بدون اطلاع قبلی،ازآزمایشگاه‌های  همکارتأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران؛که در استان زنجان، فعالیت دارند، بازرسی بعمل آورده و آزمون‌های مقایسهای بین آزمایشگاهی را رصد می کنند.
مدیرکل استاندارد استان زنجان، خاطرنشان کرد: چنانچه سهل‌انگاری، بی‌د‌قتی و یا هرنوع تخلفی در صدور نتایج آزمون،توسط‌آزمایشگاه‌های همکاراستان، صورت پذیرد، طبق ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران، از ادامه فعالیت آزمایشگاه همکار متخاطی جلوگیری خواهد شد.