پنجشنبه 6 تير 1398   07:28:01
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 5 تير 1398 15:09:40
امكانات صفحهبيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
متون عمومي
پنجشنبه 23 اسفند 1397 Document
جهت مشاهده کل خدمات سازمان به همراه شناسه خدمت آنها برروی لینک زیر کلیک کنید.

شناسه خدمات سازمان
 


شناسه خدمت                عنوان خدمت                           بستر ارائه خدمت

10031455000   تدوين استاندارد ملي ومشارکت در استانداردهاي بين المللي        

...

10031455100    تدوین استاندارد ملی
شماره روش اجرایی:R-33-201:

...

10011455101    مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی

10031457000   نظارت بر اجرای استاندارد            

1003145710    صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شماره روش اجرایی:R-130-221

...

10031457100    تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تویلد داخل مشمول استاندارد
شماره روش اجرایی:R-130-221

...

10031457100    صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شماره روش اجرایی:R-130-221

...

فرايند ثبت خود اظهاري محصول
شماره روش اجرایی:R-42-218

...

 10031457101ر فرايند صدور گواهينامه ايمني تجهيزات شهربازي
شماره دستورالعمل: D-42-218

...

10031457101     فرايند تاييديه ايمني و کيفيت اسانسور به منظور ارايه به شهرداري ها
شماره دستورالعمل:D-131-131

...

10031457101    فرايند دريافت گواهينامه معيار مصرف انرژي

...

10031459101   پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داده ستد عمومی)
شماره دستور العمل :D-44-220

...

   10031459102   آزمون نازل های سوخت مایع

   13011456100   تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

...

   13011456105   تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی   
شماره دستورالعمل:D-32-221

...

فرايند تاييد صلاحيت شرکت هاي تدوين استاندارد
شماره دستورالعمل:D-33-217

...

13011456102   تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده    

...

13011456103   تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار    
روش اجرایی:R-33-217

...

13011456104   تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد   
روش اجرایی:R-143-244

...

10031455102   صدور پروانه کارشناسی استاندارد   
روش اجرایی:R-143-244

...

فرايند تمديد صلاحيت آزمايشگاه هاي همکار
روش اجرایی:R-111-208

13011456101   فرايند تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسي در سطح استان   
شماره دستورالعمل :D-152-237

...

10031458101   ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)   
روش اجرایی :R-31-230

...

10031458100    فرآیند صدور مجوز کالاهای صادراتی ووارداتی مشمول استاندارد اجباری(ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی ووارداتی مطابق با استانداردهای ملی وبین المللی )    
دستورالعمل:D-106-35

...

فرايند تعيين ماهيت کالا
.