منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اخبار
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
معرفی
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
معرفی
برای ورود به سامانه مورد نظر، روی لینک مربوطه کلیک نمایید:
نظارت بر فعالیت های واحدهای انرژی بر
نظارت بر عملکرد حوزه خودرو و نیروی محرکه
سامانه فرآیند صدور مجوز کارشناسان استاندارد

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
سامانه ارزیابی عملکرد سازمان

هوش تجاری سازمان (BI)

سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی

سامانه جامع تدوین استانداردسازی ملی

سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های (CNG)

سامانه نظارت بر اجرای استاندارد

سامانه مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها

سامانه مدیریت بازرسی آسانسور

سامانه نظارت بر وسایل تفریحی

سامانه آموزش کارکنان

سامانه سوخت سازمان ملی استاندارد

 
فهرست مراکز آموزشی همکار

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

سامانه رسیدگی به شکایات سازمان ملی استاندارد
سامانه ثبت نام امریه سازمان ملی استاندارد (به زودی)
****************************************
سامانه مدیریت عملکرد
سامانه دادور
1