پنجشنبه 23 آبان 1398   15:00:54
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 23 آبان 1398 14:56:01

ارتباط با کارشناسان اداره کل
تلفن های اداره کل: ساختمان شماره یک: 6- 44404203 -021 فکس‌ 44435090-021
                          ساختمان شماره دو: 2- 44416901 -021  فکس 44416900-021
معاونت ارزیابی‌ انطباق
1- اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رییس اداره  نظارت بر اجرای استاندارد: ‌آقای زمانی  تلفن:6-44404203 (داخلی: 2008)
کارشناس مسئول ساختمانی و معدنی : خانم حقوقی فرد تلفن:6-44404203 (داخلی: 2029‌)
کارشناس مسئول غذایی و فرآورده های کشاورزی‌: آقای کریمی تلفن:6-44404203 (‌داخلی: 2052‌)
کارشناس شیمی و پلیمر‌: آقای  کریمی  تلفن:6-44404203 (داخلی: 2011‌)
کارشناس برق و مهندسی پزشکی: خانم امینی تلفن:6-44404203 (‌داخلی: 2046)
کارشناس مکانیک خودرو: آقای دانشمند تلفن:6-44404203 (داخلی: 2047)
کارشناس مسئول سلولزی و بسته بندی‌: آقای مسعود‌نیا تلفن:6-44404203 (‌داخلی: 2032)
  2- اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
رییس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها: خانم فرزان  تلفن:2-44416901 (داخلی: 1388)
کارشناس اوزان و مقیاسها‌: ‌آقای پور‌موحدی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1032‌)
  3- اداره امور آزمایشگاه ها
رییس اداره امور آزمایشگاه‌: خانم کریمی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1278‌)
کارشناس مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی‌: خانم صمیعی تلفن:2-44416901 داخلی: 1271 )
کارشناس مسئول آزمایشگاه غذایی‌: ‌خانم فخیره تلفن:2-44416901 ‌داخلی: 1167‌)
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمیایی‌: خانم  فاطمی ابهری2 تلفن:2-44416901 (داخلی: 1169‌)
  4- اداره تایید صلاحیت  و سیستم های کیفیت
رییس اداره تایید صلاحیت : آقای زحمتکش تلفن:2-44416901 (داخلی‌: 1279‌)
کارشناس اداره تایید صلاحیت : خانم شهریوری تلفن:2-44416901 (داخلی‌: 1276‌)
نماینده پژوهشکده سیستم های کیفیت و بازرسی: خانم حسنی تلفن:2-44416901 (داخلی‌: ‌1263‌)
انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تهران:   تلفن:44487406
  5- اداره ارزیابی  کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
رییس اداره صادرات و واردات: خانم عادل زاده   تلفن:2-44416901 (داخلی: 1057)
کارشناس واردات و صادرات: آقای مشکین فام   تلفن:2-44416901 (داخلی: 1055)
کارشناس حذف بازرسی: خانم  نادری تلفن:2-44416901 (داخلی: 1039)
مسئول نمایندگی استاندارد در گمرک امانات پستی: آقای لشگریان تلفن: 66485867
رئیس اداره استاندارد در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره): آقای فتحی تلفن: 44666932
معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
رییس اداره توسعه منابع انسانی: خانم علیزاده میلانو تلفن:6-44404203 (داخلی: 2064)
رییس اداره مالی: خانم مافی شیراز تلفن:6-44404203 (داخلی: 2016)
کارشناس امور درآمد: ‌خانم سوهانی تلفن:6-44404203 (داخلی: 2065‌)
  معاونت گمرکی
سرپرست اداره استاندارد شهرستان شهریار: خانم کیانفر تلفن: 66279578
کارشناس اداره استاندارد شهرستان شهریار: آقای گودرزی تلفن: 66278245 (داخلی: 3001‌)
رییس اداره استاندارد در گمرک غرب تهران: خانم قاسم زاده تلفن: 66183921
  معاونت استانداردسازی و آموزش
رییس اداره آموزش و ترویج‌: ‌ خانم کامیاب تلفن:2-44416901 (داخلی: 1052‌)
کارشناس آموزش‌: ‌ خانم مددخواه تلفن:2-44416901 (داخلی: 1058)
رییس اداره هماهنگی امور تدوین‌: ‌خانم سروری تلفن:2-44416901 (داخلی: 1049‌)
کارشناس اداره هماهنگی امور تدوین‌‌: ‌خانم طباطبایی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1046)
  حراست
رییس  اداره حراست: ‌ آقای خالویی تلفن:2-44416901 (داخلی: ‌1385‌)
کارشناس اداره حراست : ‌ خانم طهماسبی تلفن:2-44416901 (داخلی: ‌1384)
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: ‌ خانم تقی زاده تلفن:2-44416901 (داخلی: ‌1063‌)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم مرادی تلفن:2-44416901 (‌داخلی: 1066)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم قاضی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1067)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم یارمحمدی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1065)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: آقای دهقانی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1021)
                                                                                                                    
 
 
بيشتر
.