يكشنبه 24 آذر 1398   09:24:54
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 24 آذر 1398 09:16:19

مدیر کل: جناب آقای دکتر محمودرضا طاهری
 
تلفن:6-44404203 داخلی:1387
معاون ارزیابی انطباق: آقای علیپور

تلفن:6-44404203 داخلی:1391
معاون مالی و اداری:
 
تلفن:2-44416901 داخلی:2068
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای زمانی
 
تلفن:2-44416901 داخلی:2008
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت: آقای زحمتکش
 
تلفن:6-44404203 داخلی:1279
رئیس اداره صادرات و واردات:خانم عادل زاده
 
تلفن:6-44404203 داخلی:1057
رئیس اداره تدوین و برنامه ریزی: خانم سروری
 
تلفن:6-44404203 داخلی: 1049
رئیس اداره آموزش و ترویج: خانم کامیاب
 
تلفن:6-44404203 داخلی:1052
سرپرست اداره روابط عمومی: خانم علیمحمدی
 
تلفن:6-44404203 داخلی:1383
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها:خانم کریمی
 
تلفن:6-44404203 داخلی:1287
رئیس اداره مربوط به طرح طاها: خانم حقوقی فرد
 
تلفن:2-44416901 داخلی:2029
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم تقی زاده تلفن:6-44404203 داخلی:1063


 
بيشتر
.