پنجشنبه 23 آبان 1398   14:22:00
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 23 آبان 1398 13:04:11

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.