شنبه 10 اسفند 1398   14:22:29
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 اسفند 1398 14:07:08
معرفیبيشتر
برای دانلود بیانیه تواق سطح خدمت، اینجا کلیک نمایید.
برای مشاهده بیانیه توافق سطح خدمات به تفکیک هر خدمت، اینجا کلیک نمایید.

*******************************************************
  •  وبسایت حداقل هر هفته یکبار به روز رسانی می گردد.

  • در صورت مشاهده هرگونه مشکل لطفا با واحد انفورماتیک با شماره 33449070-33449074 و داخلی 217 یا 247 تماس حاصل فرمایید

  • حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد

  •  خروج از دسترس این پورتال تقریبا صفر درصد می باشد

.