شنبه 10 اسفند 1398   12:54:34
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 اسفند 1398 12:53:56
نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال زنجانزیرپورتال زنجان
تماس با ما جدید
پرسش های متداول جدید
راهنمای ارباب رجوع
قوانین و مقررات
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی دستگاه
تاریخچه
وظایف و فعالیت های اداره کل
ساختار اداره کل
ماموریت دستگاه
برنامه های راهبردی
مدیرکل، معاونین و روسای ادارات
Expand آگهی هاآگهی ها
معرفی مدیرکل
واحدهای اداره کل
سازمان های وابسته
آشنایی با استان
گزارشات سالیانه دستگاه
Collapse خدماتخدمات
شناسنامه خدمات
پیگیری خدمات و شکایات مراجعین
لیست خدمات
دفاتر پیشخوان
بیانیه توافق سطح خدمت
کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات
بیانیه حریم خصوصی
Collapse بانک اطلاعاتیبانک اطلاعاتی
مصالح ساختمانی استاندارد
آزمایشگاهها
شرکت های بازرسی
نصابان آسانسور
تعرفه ها
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
سامانه های تخصصی
دانلود فرم های ارباب رجوع جدید
اتوماسیون اداری
ثبت نام در تارنما
نقشه سایت زنجان
پروفایل شخصی زنجان
Collapse صفحه نظرخواهیصفحه نظرخواهی
لیست نظرخواهی
Collapse ادارات شهرستانیادارات شهرستانی
اداره شهرستان زنجان
اداره شهرستان ابهر
دفتر استاندارد نمایندگی شهرستان خرمدره
نتایج نظرسنجی خدمات
Collapse میز خدمت زنجانمیز خدمت زنجان
Expand صفحه نظرخواهی میز خدمت زنجانصفحه نظرخواهی میز خدمت زنجان
راهبرد مشارکت
Collapse صفحه مسابقهصفحه مسابقه
لیست نتایج مسابقه
.