سه شنبه 6 فروردين 1398   21:40:24
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 6 فروردين 1398 13:47:04

معرفی

* تمامی خدمات این اداره کل به صورت الکترونیکی قابلیت دستیابی دارد.

برای دانلود فهرست خدمات الکترونیک مصوب کمیته دولت الکترونیک سازمان ملی استاندارد اینجا کلیک نمایید.
برای دانلود فهرست خدمات الکترونیک اداره کل استاندارد استان زنجان اینجا کلیک نمایید.

لیست خدمات اداره کل
عنوان خدمت دسترسی به شناسنامه خدمت آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت مسئول خدمت فرایند ها خدمت شماره تماس مسئول خدمت
تدوین استانداردهای ملی 10031455100 http://ison.isiri.gov.ir اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  (CODEX,IEC,ISO, OIML)) 10011455101 http://ison.isiri.gov.ir اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده 13011456102 http://naci.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار 13011456103 http://naci.isiri.gov.ir اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104 http://karshenasan.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی 13011456105 http://isom.isiri.gov.ir اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار 13011456100 http://naci.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی 13011456101 http://karshenasan.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100 http://isom.isiri.gov.ir ادار نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل:  
آسانسور 10031457101 http://lift.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
تجهیزات تفریحی 10031457101 http://isad.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
سردخانه 10031457101 http://isom.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
دیگهای بخار 10031457101 http://isom.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG 10031457101 http://cng.isiri.gov.ir ادار نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
تاسیسات سیلندرپرکنی 10031457101 http://isom.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
 
صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) 10031458100 http://coc.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده) 10031458101 http://coc.isiri.gov.ir ادار نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) 10031459100 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی) 10031459101 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
آزمون نازلهای سوخت مایع 10031459102 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک 10031459103 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623


 
بيشتر
.