سه شنبه 29 مرداد 1398   01:12:24
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 28 مرداد 1398 17:46:50

معرفی

شناسنامه خدمات زنجان
برای دانلود لیست شناسنامه خدمات سازمان ملی استاندارد اینجا کلیک نمایید.
برای دانلود شناسنامه های خدمات کلیک نمایید:

تدوین استاندارد ملی ومشارکت در استانداردهای بین المللی کد 10031455000
 نظارت بر اجرای استاندارد کد 10031457000
 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی کد 10031459000
 تایید صلاحیت اشخاص حقوقی کد 13011456000
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی 10031458000
 آموزش استانداردسازی 18051941000
ترویج و فرهنگ سازی استاندارد کد 10031940000
بيشتر
.