دوشنبه 5 اسفند 1398   14:21:56
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 5 اسفند 1398 14:20:11

معرفی

معرفی مدیرکل استاندراد زنجان
 
نام و نام خانوادگی: داود کارگرزاده
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی-شاخه زراعت
سابقه کار در محل اشتغال قبلی: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به میزان 10 سال
آخرین سمت در محل اشتغال قبلی: معاون مدیرکل
سابقه کار در محل اشتغال فعلی: اداره کل استاندارد استان زنجان به میزان 6 سال
بيشتر
.