سه شنبه 30 مهر 1398   04:51:33
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 29 مهر 1398 15:11:35

معرفی

فرم هایی که بصورت فایل PDF می باشند، توسط متقاضی پرینت و بصورت دستی پر می شوند. در مورد فایل های با پسوند Doc یا Docx پس از پرکردن محل های مورد نظر درون فایل پرینت شوند. سپس برگه های پر شده در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گیرند.
برای مشاهده نمونه فرم پر شده اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده تعرفه خدمات اینجا کلیک کنید.

فرم های مربوط به اداره نظارت بر اجرای استاندارد

دانلود راهنمای شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه در سال 98 
(آغاز اجرای فرآیند انتخاب واحد نمونه از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد در سال 1398. آخرین مهلت ثبت نام 1398/04/10)

دانلود آموزش ثبت نام در سامانه سینا
دانلود لیست مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد نشان حلال
دانلود مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه استاندارد

-    پرسشنامه اطلاعات فنی
-    فرم در خواست پروانه استاندارد
-    فرم مشخصات واحد جدید
-    مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه استاندارد
-    کارمزد خدماتی صدورو تمدید پروانه استاندارد
-    درخواست تایید عقد قرارداد
-    فرم خلاصه مدارک تحویلی
-    قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
-    معرفی نامه نماینده واحد تولیدی (پروانه صدور/تمدید استاندارد به مدیر واحد تولیدی و یا نماینده ایشان که به صورت رسمی از طرف واحد تولیدی معرفی شده است، تحویل خواهد شد)

دانلود پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی 6303-1
دانلود پرسشنامه فرآورده های نفتی

-    پرسشنامه فراورده های نفتی
دانلود مدارک و شرایط لازم برای انتخاب واحد های تولیدی نمونه
-    فرم درخواست برای شرکت در انتخاب واحد های تولیدی نمونهفرم های مربوط به اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت
 دانلود فرم آمایش آزمایشگاهها (طرح شماک)
 دانلود مدت زمان لازم برای آزمون فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری
دانلود مدارک لازم جهت تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار براساس روش اجرایی 208/111/ر (از 4 ماه قبل از انقضای گواهینامه، نامه درخواست بهمراه مدارک تکمیل شده به اداره کل ارائه شود).

فرم های مربوط به اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد

دانلود مدارک لازم برای صدور پروانه مدیران کنترل کیفیت
دانلود مدارک لازم برای تمدید پروانه مدیران کنترل کیفیت


مدارک و شرایط لازم انتخاب مديران کنترل کيفيت نمونه


دانلود شرایط انتخاب مرکز آموزش نمونه

-    فرایند انتخاب مرکز نمونه
-    مستندات الزامی جهت شرکت در فرایند انتخاب مرکز آموزشی همکار نمونه
-    ضوابط انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه

دانلود شرایط صدور پروانه کارشناسی استاندارد

-    لیست شرایط صدور پروانه کارشناسی استاندارد 
 
بيشتر
.