اخبار
مدیر کل استاندارد استان زنجان: مطابقت 90 درصدی فرآورده های عرضه شده در مراکز صنفی زنجان با معیارهای استاندارد مدیرکل استاندارد استان زنجان: در6 ماهه نخست سالجاری، تعداد یک هزار و859 مورد، بازرسی از مراکزصنفی استان،صورت گرفته است که در یک هزار و 662 واحد صنفی، نزدیک به90 درصد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، دارای نشان استاندارد و کد 10 رقمی معتبر بودند
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، داودکارگرزاده، مدیرکل استاندارد  استان، در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان در 13 مهر 98، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح کنترل بازار(طرح طاها) در استان، در6 ماهه نخست  سالجاری، تعداد یک هزار و859 مورد، بازرسی از مراکزصنفی استان،صورت گرفته است که دریک هزار و 662 واحد صنفی، نزدیک به90 درصد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، دارای نشان استاندارد و کد 10 رقمی معتبر بودند.
کارگرزاده، افزود:: در6 ماهه نخست امسال،تعداد آزمون های انجام شده بر روی نمونه های خریداری شده از سطح بازار استان(طرح طاها)، 290 مورد بوده است که بیش از80 درصد درصدآنها با معیار و مؤلفه  های استانداردهای ملی مربوطه مطابق بوده است.
مدیرکل استاندارد استان زنجان، با بیان اینکه؛ بازرسی و نمونه برداری از مراکز صنفی استان، با هدف اطمینان از تداوم و استمرار کیفیت درمحصولات عرضه شده در واحدهای صنفی استان و بدون اطلاع قبلی انجام می شود تصریح کرد: چنانچه در این راستا کالایی فاقد کیفیت، بدون نام و نشان استاندارد و یا فاقد کد ده رقمی مندرج درذیل علامت استاندارد مشاهده شود با متخلفین امرمطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران برخورد می شود .