اخبار
2

1

3

4
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران: تجدید نظر استاندارد اتصالات جوشی گازرسانی در استان زنجان، در دستور کار قرار گرفت مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران؛ در راستای بررسی و تجدید نظر استاندارد ملی اتصالات جوشی گازرسانی، از واحدهای تولیدی این صنعت در استان زنجان بازدید کرد! به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، در راستای تجدید نظر استاندارد ملی اتصالات جوشی گازرسانی، پیمان پیرایش، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران به همراه فرامرز فرهمند، رئیس گروه نظارت بر اجرای استانداردهای مکانیک و فلز شناسی، برای بررسی مغایرت های موجود در استاندارد مربوطه و گفتگو با فعالان این صنعت از بخش های مختلف خطوئط تولیدی 3 واحد تولیدی تابان فولاد زنجان، صنایع استیل آسا، و تجهز گاز زنجان بازدید کردند.
در این بازدید؛داودکارگرزاده، مدیر کل استاندارد استان زنجان، با بیان اینکه،استان زنجان؛ بعنوان قطب تولید این محصول در کشور است تصریح کرد: به علت وجود برخی از مغایرت ها در استاندارد اتصالات جوشی گازرسانی، تولید کنندگان این صنعت با مشکلاتی روبرو هستند که درخواست تجدید نظر این استاندارد، از سوی اداره کل استاندارد استان زنجان، به سازمان ملی استاندارد ارائه شده و در صدد رفع مشکلات تولیدکنندگان اتصالات جوشی گازرسانی هستیم.
در پایان بازدید، با برگزاری جلسه ای در محل اداره کل استاندارد استان زنجان، درخصوص مغایرت های موجود دراستاندارد اتصالات جوشی گازرسانی، تصمیم گیری شد و تجدید نظر این استاندارد به کمک نمایندگان شرکتهای تولید اتصالات، واحدهای تولیدی لوله، شرکت گاز، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و اساتید دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.
 در ادامه؛ با مشارکت مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد، رئیس گروه نظارت بر اجرای استانداردهای مکانیک و فلز شناسی، مدیر کل استاندارد استان زنجان، معاون ارزیابی انطباق، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد وکارشناتسان این اداره کل، درخصوص تجهیزات بازی، آسانسور، مصنوعات طلا و آزمایشگاههای تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودرو نیز بحث و تبادل نظر شد.