اخبار اسلایدی
پوستر روز جهانی استاندارد
استاندارد های ویدئویی ، خالق صحنه جهانی شعار روز جهانی استاندارد1398( 14 اکتبر2019) استاندارد های ویدئویی ، خالق صحنه جهانی